Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand :

Claus Skov Jørgensen

mail to: claus-inge@hotmail.com

Næstformand :

Jens Anker Jensen

Mail to : jensankerjensen@msn.com

Kasserer :

Mona Hansen

mail to:  m-k@hansen.mail.dk

Bestyrelsesmedlem og sekretær :

Jørgen Larsen.

mail to: jslkpv@ka-net.dk

Bestyrelsesmedlem : Webmaster

Mogens B. Larsen

Mail to : mogens.larsen@ka-net.dk